Våra kunder återfinns över hela Världen. Med 13000kvm att tillgå klarar vi av det mesta i lagringsväg. Vi arbetar dagligen med att lossa & lasta containers, trailers och konventionella järnvägsvagnar, för oss är inget för litet eller för stort. Våra två järnvägsspår på 175m vardera in under tak, gör att vi kan erbjuda en god miljö vid lossning av konventionella järnvägsvagnar.

Vi tar emot mycket gods från konventionella järnvägsvagnar för en kort mellan lagring för att sedan leverera ut godset på avrop från våra kunder.

Har du godset för lagring, har vi utrymmet...